norsk_flag    Intervju med Vivasan President Thomas Gottfried.

Intervjuer Peter Jørgensen, Direktør for Vivasan.dk

5. April 2014, Aarhus, Danmark
– Thomas Gotttfried,  det er en stor fornøyelse å møte deg her i Danmark.
Du er grunnlegger og president for en av de mest hurtigvoksende virksomheter i verden: Vivasan.

Hva er spesielt med Vivasan og Vivasans produkter?

– Takk for at jeg kunne komme til Danmark og jeg er veldig glad for å vere her.

Vi har i dag vårt seminar i Århus.

Hva jeg vil si om Vivasan.

Det mest spesielle med Vivasan er; for det første – vi er en virksomhet med mange dyktige mennesker i hele vår struktur – vi arbeider i direkte markedsføring, om vi kan bruke dette ordet.

For det andre; og det er det viktigeste, er våre produkter.

Våre prudukter er veldig effektive, og de er sunne for mennesker. Og i løpet av de siste 17 år har vi fått en rekke meget gode erfaringer og resultater. Folk er veldig tilfredse med Vivasan produkter.

Vivasan er veldig kjente for sine æteriske oljer som er av høg profesjonell kvalitet. Hva er årsaken til den særlige populariteten for æteriske oljer?

– De æteriske oljene er basis for alle våre produkter. Vi har plantasjer i Sydamerka, i Brasil og vi får en masse planter derfra, eller fra Frankrike og ex-Jugoslavien.

Det viktigeste er at æteriske oljer er råmatrialet.

Æteriske oljer har naturens krefter, og du kan bruke de rene æteriske oljer, eller du kan bruke dem i våre produkter også. I kosmetikindustrien og i kosttilskudsindustrien har du kun to viktige spørsmål: Råvarer og selve produksjonen, men råmatrialet er det viktigste. Råvarene skal vere rene. Råvaren kan være ekstrakter, essenser eller aroma oljer.

Alt dette tilsammen skal være av høy kvalitet. Og viss råvarene er av høy kvalitet, så kan du anta at produktene er av høy kvalitet.

– Kvaliteten av Vivasan produkter er veldig høy, men hvordan kan du selge disse produktene til lavere priser? Produkter som har høy kvalitet har vanligvis høye priser når jeg går i butikkene, men Vivasan har lavere priser?

Det er spesielt for Vivasan virksomheten. For det første – som jeg allerede har forklart så har vi vår plantasje. Så vi kan styre produktene derfra. Hvordan urtene vokser opp og hvordan vi gjør det med disse urter, oljer og ekstrakter og hva vi har bruk for. For det andre, så har vi våre egne fabrikker i Sveits. Det er meget viktigt. Vivasan har sine egne fabrikker i Sveits. Vivasan eier tre av dem i Sveits. Og det er vår virksomhet. Det neste punkt er at vi selger direkte til forbukeren. Vi har mange spesialister i Vivasan, mer enn 300.000 på verdensplan og en masse forbrukere i hele verden. Så vi har ikke engro salg mellom dem.  Vi produserer og leverer direkte til forbrukeren. Så vi har ikke mange ledd mellom produksjon og forbruker. Og så kan vi selge produkter av høy kvalitet langt billigere enn andre virksomheter kan.

– Økonomer forutser, at flere virksomheter i framtiden vil bruke denne form for markedsføring med å selge direkte til forbrukeren. Tror du at det er en trussel mot Vivasan, når andre virksomheter også bruker den samme form for direkte distribusjonskanaler?

– Nei, det er godt for oss. Vi har hatt denne form for markedsføring i 17 år og vi har fått en masse erfaringer og verdi. Det vil komme en tid, hvor ingen vil se reklamer fra selskaper, eller se reklamer i TV, eller reklamer i aviser. Og i dag er det faktum; Folk som bruker masse penger på massemarkedet, for eksempel  kanskje Red Bull eller Coca Cola, de bruker masse penger på reklamer på TV. Det behøver de ikke gjøre nå. De sponser sportsarrangementer og så videre.  Fordi folk liker ikke å se reklamer på TV. Du vet det, alle vet det.

Vårt poeng eller vår retning i erhvervslivet er litt forskjellig. Vi selger direkte via sosiale kontakter, nettverk og internett. Vi bruker internett som vår plattform, kundene våre får direkte adgang til virksomheten som betyr at de får informasjon om virksomheten og adgang til virksomheten.

Jeg er president for virksomheten og jeg har mange seminarer over hele verden hvert år. Jeg bor i flyet, ikke hjemme. Og det er en form for markedsføring. Folk kan se meg. Folk kan tale med meg, jeg får direkte kjennskap til kundenes preferanser. Det er forskjellig fra andre virksomheter. Vivasan er en marketing virksomhet. Og hvorfor er jeg ikke redd for konkurrentene? Fordi alle har bruk for å finne sin nisje. Alle har bruk for å finne sine klienter, sine kunder. Du kan ikke selge til alle. Men alle ønsker Vivasan eller alle ønsker et annet selskap. Du skal finne din nisje. Du kan kun gjøre dette innenfor vår direkte markedsføring.

– I dag, på dette seminar i Danmark, vil du tale om Vivasan forretningssystem. Kan du fortelle kort noe av de viktigste det handler om?

Når vi taler om vår virksomhet: På den ene siden har vi våre forbrukere, og jeg kan se at våre forbrukere allerede har vært med i vår virksomhet i 1, 15 eller 16 år og det betyr at vi ikke ser etter folk som kjøper produkt en gang fra oss og så glemmer vi dem. Nei, det har vi ikke bruk for. Vi tar oss av disse menneskene. Vi presser dem ikke. Det er klart. Vi er en ærlig virksomhet. De fant oss og vi snakker med dem. Og vi forsøker å svare på disse spørsmålene. For å gjøre det på en profesjonell måte skal vi ha et Vivasan forretningssystem. Et forretningssystem som alle forstår som ønker å ta del i  vår forretning. Fordi Vivasan gir folk muligheter. Mulighet til å kjøpe produktet, for å føle seg godt tilpass, for å gjøre sunnhetspleie og så videre.  Men vi gir folk en mulighet for å gjøre forretning. Ingen investering, uten investeringer. Det er meget viktig. Fordi alle tenker, i direkte markedsføring, og i forretningslivet i alminnelighet, at de er nødt til å investere masse penger, eller kanskje folk vil bedra meg og så videre.  I Vivasan har vi ikke dette problemet.  Ingen investering.  Hvis du ønsker å delta i forretningslivet er det du skal gjøre kun å høre på og tenke over, er dette en vei jeg ønsker å gå, er det en måte som jeg vil kunne tjene penger. Det er menneskets egen beslutning. Og det økonomiske system er ikke noe annet en en tidsplan , som et bilde, og i dette bilde kan du se hvordan du er nødt til å handle , hva du skal gjøre og hvilke skritt du er nødt å gå for å bli vellykket. Dette er en manual til suksess. Jeg tror det er den beste måten jeg kan si det på.

Hva er de viktigste årsaker til Vivasans popularitet i nesten hele verden, jeg mener Vivasan arbeider nå i 28 land, det er tusenvis av forhandlere, jeg gjetter millioner av forbrukere, og tallene går opp hvert år. Hva er den viktigste årsak til det?

– Du er nøtt til å være ærlig. Det er det første viktige punkt. Du kan aldri selge et dårlig produkt. Et produkt som ikke fungerer på den måten du har lovet. Mange virksomheter har glemt å tenke på den måten. Det er det første. Det andre skritt: Du er nødt til å være ærlig overfor folk. Du kan ikke love folk gull, som vi sier i Østerrike; gullfjell. Ser du, du går disse trinn, og du vil få dette eller dette. Og det kan jeg love deg og det kan jeg garantere deg. Og du kan selv beslutte om jeg vil ha det eller jeg vil ikke ha det. Det betyr , produkt og virksomhet, du skal være ærlig over for dine forretningspartnere og du skal være ærlig overfor dine forbrukere. Og viss forbrukerene forstår: Jeg køpte dette produkt og det gav denne effekt så begynner de å snakke på en god måte. De begynner å snakke med sine naboer, med sine pårørende, uansett hva, med deres venner. De begynner å snakke. Hver gang når de taler om noe og hvis du er ærlig så forteller de gode ting om oss.

– Thomas, takk for dine forklaringer og gode produkter. Jeg ønsker deg hell og lykke og en god helse.

– Takk